Kalite Politikamız


Sürdürülebilir Kaliteli hizmet için belirlediğimiz prosedürlerimiz kapsamında,

NO16 ADA HOTEL olarak;
 • Her zaman daha iyisi olabileceği inancı ile misafirlerimize sunmuş olduğumuz hizmetlerimizi sürekli ölçer, iyileştirmek için çalışmalar yaparız.
 • Marka standartlarımız doğrultusunda hizmet vermeyi ve ortaya çıkan hataları anında düzeltmeye yönelik yaklaşım gösteririz.
 • Kalite anlayışı, misafir odaklılık, çevreye verilen önemin artırılması, iş güvenliği ve gıda güvenliğinin sağlanması ve çalışanlarımızın işlerini bilinçli, doğru ve güvenli bir şekilde yapmaları için eğitimin sürekliliğine önem verir ve gerekli kaynakları sağlarız.
 • Ülke ve bölge politikalarına uyumlu çalışarak yeni yatırımlar yapar, bulunduğumuz konumda lider olmayı hedefleriz.
 • Yatırımlarımızda misafir beklentilerini dikkate alarak, gelişen ve güncel teknolojiyi uygulayarak kendimizi geliştirmek için tecrübelerimizi, bilgi ve becerilerimizi olumlu yönde kullanırız.
 • Yaptığımız öncü çalışmalarla sektöre yön verir, örnek oluruz.
 • Açık ve şeffaf yönetim biçimimizi, profesyonellik, dürüstlük, çalışkanlık, güvenilirlik ilkelerimizle oluştururuz.
 • NO16 ADA HOTEL olarak misafirlerimize verdiğimiz önem, birbirimize ve ürettiğimiz hizmete olan saygı, sevgi ve güven ile hem misafirlerimizin hem de çalışanlarımızın kendilerini ayrıcalıklı hissetmesini sağlarız.

Gıda Güvenliği Politikası

 • Sürekli mükemmelleşme ve rekabet üstünlüğü sağlamak için; çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz kalite ve gıda güvenliği kapsamında yasal gerekliliklerin tartışılmaz uygulayıcısıdır.
 • NO16 ADA HOTEL; Kalite ve gıda güvenliği faaliyetlerinin tüm süreçlerini, bilimsel verilere dayalı, önleyici yaklaşım, açık iletişim, takım çalışması ve denetimlerle mükemmel olarak yürütmeyi hedefler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
NO16 ADA HOTEL, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve dünya standartlarında hizmet anlayışı ile proaktif iş güvenliği yaklaşımını kullanarak daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi öncelikli hedefi olarak benimser.
NO16 ADA HOTEL, iş sağlığı ve güvenliği stratejisinin temelinde yer alan “insan merkezli sürdürülebilir büyüme ilkesi” doğrultusunda İSG kültürünün otelin tüm departmanlarında oluşturulması ve devamlılığının sağlanması için;

 • Ramak kala olayların ve kazaların tekrar oluşmasını önlemek ve performansı geliştirmek amacıyla olaylar ve kazalarla ilgili gerçekçi raporlar tutar, bunlardan ders çıkarılmasını ve önlemlerin alınmasını sağlar,
 • Tüm çalışanların katılımıyla faaliyetlerinden veya otel dışından kaynaklanabilecek iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerini ve risklerini önceden belirleyerek risk değerlendirmesi yapar ve bu riskleri kabul edilebilir düzeylere çekerek saha denetimleriyle kontrol altında tutar,
 • Çalışanlarının, yüklenicilerinin ve konuklarının otelin faaliyetleri esnasında maruz kalabilecekleri tehlikeleri en aza indirmek için uygun teknolojileri kullanır, olası acil durumları belirler, koruyucu ve önleyici tedbirleri alır,
 • Çalışanlarının ve otel içerisinde herhangi bir iş amaçlı bulunan yüklenicilerinin bireysel ya da kurumsal sorumluluklarının farkında olması için gerekli eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yapar, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik prosedürlere ve talimatlara uygun hareket edilmesi için uygulamaları gerçekleştirir,
 • Çalışanlarının ve çalışan temsilcilerinin fikirlerini alır, süreçlere katılımı için ortam sağlar,

Çevre Politikası
NO16 ADA HOTEL olarak, yürüttüğümüz faaliyetler sırasında, yaşam döngüsü bakış açısı ile çevresel faaliyetlerimizde toplumsal sorumluluk çerçevesinde hizmet vermekteyiz.

 • Sosyal sorumluluk bilinci ve çevre ile ilgili iyi uygulamaları paylaşmak ve yaygınlaştırmak amacıyla çevresel kirliliğin ve israfın önlenmesi bilincini arttırmak için çalışanlarımıza eğitim vermek,
 • Tüm çalışanlarımıza verilen eğitimler ile sürdürülebilir çevre bilincini oluşturmak ve geliştirmek, aynı şekilde misafirlerimize ve tedarikçilerimize de çevresel ve sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırmak,
 • Sürdürülebilir atık yönetimi ile kirliliği kaynakta azaltarak atık oluşumunun en aza indirilmesini, tekrar kullanımını, geri dönüşümünü, geri kazanımını ve bertarafını sağlamak,
 • Doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir kılmak amacı ile enerji tüketimlerimizi düzenli takip edip, aşırı tüketimin önüne geçmek için koruyucu tedbirler almak,
 • Doğal kaynakların tüketiminde aynı bilince sahip tedarikçiler ile çalışmak,
 • Çevre politikamıza katkı sağlamak adına misafirlerimizden gelebilecek yorumları değerlendirmek,
 • Çevre performansının arttırılması için amaç ve hedefler koymak suretiyle, sürekli performansları değerlendirmek, sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi sağlamak,